Barion Pixel
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.
ErotickaShow.sk online sexshop
Erotickashow.sk - Sexshop +421233002662

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky obsahujú podmienky využívania stránkou www.erotickashow.sk (ďalej: Eshop) poskytovaných predajných služieb zo strany registrovaných a neregistrovaných spotrebiteľov (ďalej: Zákazník).

Prehliadnutím Eshopu, registráciou, respektíve nákupom (vykonaním ktoréhokoľvek konania) na základe týchto VOP sa uzavrie medzi Predajcom a Zákazníkom zmluva.

Zákazník, ako spotrebiteľ Eshopu je povinný prijať podmienky týchto VOP. Ak Zákazník neprijme akékoľvek ustanovenie VOP, nemôže používať stránku, nemôže v Eshope nakupovať. 

Pravidlá spracovania osobných údajov Zákazníka sa riadia Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné priamo cez hlavnú stránku alebo cez nasledujúci odkaz: https://www.erotickashow.sk/ochrana-osobnych-udajov

Technické informácie, ktoré sú potrebné k používaniu Stránky a nie sú súčasťou týchto VOP, nájdete v informáciach dostupných na stránke.

Jazyk zmluvy je slovenský. 

Prijaté objednávky sú v elektronickej podobe automaticky uložené v systéme Predajcu, ktoré môže Zákazník po vstupe do vlastného účtu kedykoľvek prezrieť. Strany berú na vedomie, že zmluva uzavretá takouto formou sa nepovažuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme, nie sú zo strany Predajcu vedené, preto nie je ich možné následne dohľadať, a vzťahujú sa naň právne predpisy platné na území Maďarska.

Obsah:

1.    Údaje Predajcu
2.    Registrácia
3.    Priebeh nákupu
4.    Technické možnosti úpravy nesprávne zadaných údajov
5.    Viazanosť ponuky, potvrdenie
6.    Ceny, vlastnosti, balenia produktov
7.    Doručovanie zásielok
8.    Spôsoby platby
9.    Právo na odstúpenie
10.  Záruka na bežný tovar
11.  Záruka na motorom vybavený tovar a tovar vyššej hodnoty 
12.  Obmedzenie ručenia
13.  Autorské právo
14.  Ochrana osobných údajov
15.  Riešenie sťažností

1. Údaje Predajcu

1.1. Vývojárom a prevádzkovateľom tohto Eshopu a predajcom produktov distribuovaných v tomto Eshope je:
Názov spoločnosti:
Webshop Logisztika Kft. (ďalej: Predajca)
Sídlo:
1133 Budapest, Kárpát utca 37., Maďarsko
Korešpondenčná adresa:
1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
Vedený v obchodnom registri súdu:
Budapesti Törvényszék Cégbírósága
Registračné číslo firmy (IČO):
Cg. 01-09-953952
DIČ:
23121076-2-41
IČ DPH:
HU23121076
Identifikačné číslo správcu osobných údajov:
03327-0001
Registračné číslo spracovania osobných údajov:
NAIH-60933/2012. a NAIH-60934/2012.
Názov orgánu, ktorý vydal povolenie na vykonanie obchodnej činnosti a evidenčné číslo povolenia:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, pod evidenčným číslom XIII/10402/2012/B.

1.2. Zákaznícky servis
Adresa:
1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
Dostupnosť zákazníckej linky na telefóne:
V pracovných dňoch, od pondelka do piatku: od 8:00 do 16:00 hod. 
Telefónne číslo:
+421233002662 
Emailová adresa:  
info@erotickashow.sk
(ďalej: Prevádzkovateľ
alebo Predajca)

1.3. Pred prvým používaním pomôcok a bielizní nakupovaných cez Eshop je odporúčané preveriť ich funkčnosť a bezvadný stav. V Eshope sa predávajú iba nové produkty.

1.4.  Predajca je oprávnený tieto Všeobecné Obchodné Podmienky – pri predbežnom informovaní Zákazníkov cez Eshop – jednostranne upraviť. Upravené ustanovenia nadubudnú voči Zákazníkovi platnosť v momente prvého používania Eshopu po nadobudnutí platnosti upravených pravidiel, potrebné je ich používať na objednávky zadané po úprave.

1.5.  Každý Zákazník, ktorý nesúhlasí s upravenými pravidlami, musí svoj nákup zrušiť. Úpravy sa nevzťahujú na už uzavreté zmluvy (potvrdené objednávky). 

1.6.  Predajca je ďalej oprávnený upraviť okruh, nákupnú cenu, dodaciu lehotu, atď. distribuovaných produktov. Úprava nadobudne platnosť termínom zverejnenia na ploche Eshopu. 

1.7.  Obsah Eshopu je určený výlučne osobám starším ako 18 rokov. Osoby, ktoré ešte nedovŕšili osemnásty vek svojho života, nemôžu Eshop navštevovať, ani tam nakupovať. Za škody spôsobené zavádzaním Eshopu, nesie zodpovednosť zavádzajúca osoba. 
 
2. Registrácia

2.1. Každá časť Eshopu je dostupná pre každého aj bez registrácie. Ani nákup nie je viazaný k platnej registrácií. Avšak v prípade, že sa Zákazník chce previesť registráciu na Eshope, musí poskytnúť Predajcovi nasledujúce údaje: 
    • Meno,
    • Emailová adresa,
    • Heslo,
    • Adresa (doručovacia, fakturačná),
    • Telefónne číslo.

O úspešnej registrácií Predajca informuje Zákazníka zaslaním mailu.

2.2.  Zákazník je oprávnený svoju registráciu kedykoľvek stornovať prosredníctvom mailu, ktorý zašle na adresu info@erotickashow.sk. Po obdržaní správy je Predajca povinný bezodkladne stornovanie vykonať. Po stornovaní sú údaje Zákazníka okamžite odstránené zo systému; to sa ale netýka údajov a dokumentov uložených v súvislosti už zadaných objednávok, nemá za dôsledok vymazanie týchto údajov, lebo uloženie týchto údajov je predpísané § č. 169 zákona C. o účtovníctve z roku 2000. Po odstránení údajov ich obnovenie nie je možné. 

2.3. Za utajenie prístupových údajov zákazníka (najmä hesla) nesie zodpovednosť výlučne Zákazník. Ak Zákazník zistí, že k heslu zadávaného pri registrácii má prístup na to neoprávnená tretia osoba, je povinný bezodkladne svoje heslo zmeniť, a ak sa domnieva, že tretia osoba toto heslo akýmkoľvek spôsobom zneužíva, je povinný o tom informovať Predajcu.
2.4. Zákazník sa zaväzuje, že osobné údaje zadávané počas registrácie bude podľa potreby aktualizovať v prospech toho, aby boli aktuálne, úplné a vyhovovali skutočnosti.

3. Priebeh nákupu

3.1. Počas prezerania Eshopu viete jednotlivé produkty vložiť do virtuálneho košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“, ktorý sa nachádza na stránke vybraného produktu. Minimálne hodnota objednávky je 10 EUR (bez prepravných nákladov), pokiaľ teda nákupná cena produktov vložených do virtuálneho košíka nedosiahne túto hranicu, Zákazník nebude môcť svoju objednávku zaslať Predajcovi. Po vybraní produktov je možné spustiť samotný proces nákupu kliknutím na tlačidlo „Pokladňa“, následne sa dá samotná objednávka poslať vyplnením objednávacieho formulára. Pred prvým nákupom zadávaným cez Eshop nie je potrebné vykonať registráciu, Zákazník môže nakupovať aj ako návštevník. V prípade už existujúcej registrácie sa odporúča neskoršie objednávky zadávať po prihlásení do užívateľského účtu. Registrácia uľahčuje následné nakupovanie a využívanie rôznych zliav.

3.2. Zadávanie objednávok v Eshope je možné výlučne elektronickou formou. Predajca je schopný prijať a vyhovieť objednávke, ak Zákazník bez výnimky vyplní všetky políčka nachádzajúce sa v registračnom, nákupnom formulári. Za škody vzniknuté z nevykonania tejto povinnosti, respektíve za technické problémy vzniknuté počas procesu nenesie Predajca žiadnu zodpovednosť. Náklady, ktoré vznikli z dôsledku chybne alebo neúplne zadanej adresy alebo iných údajov, informácií znáša Zákazník.

3.3. Mimoriadne dôležité je presné uvedenie telefónneho kontaktu, lebo Predajca pred podaním každej zásielky sa dohodne so Zákazníkom telefonicky. V prípade neúplne zadaných kontaktných údajov Predajca nezrealizuje objednávku.

3.4.  So zadaním objednávky Zákazník akceptuje, že Predajca môže pre realizovanie objednávky využiť sprostredkované služby. Predajca môže využívať služby poskytované subdodávateľom, lebo doručenie v istých prípadoch vykonáva tretia strana (kuriérska spoločnosť). Predajca je naraz poskytovateľom a aj kupujúcim vyššie uvedených služieb. 

4.  Technické možnosti úpravy nesprávne zadaných údajov:

Upraviť nesprávne zadané údaje je možné pred kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. K vráteniu na predošlú stránku je potrebné používať tlačidlo „Späť“. Údaje zadávané pri registrácií a prihlasovacie heslo je možné po prihlásení kedykoľvek zmeniť v bode „Zákaznícke údaje“. Obsah „Košíka“ viete kedykoľvek prekontrolovať, zmeniť, alebo aj vymazať. Ak zistíte chybu zadaných údajov po odoslaní objednávky, túto skutočnosť je potrebné bezodkladne ohlásiť na e-mailovej adrese info@erotickashow.sk.

5. Viazanosť ponuky, potvrdenie

5.1. Dorazenie ponuky Zákazníka je zo strany Predajcu automaticky potvrdené prostredníctvom mailu, ktorý sa posiela Zákazníkovi v rámci 48 hodinového intervalu od dorazenia ponuky. Tento potvrdzujúci mail obsahuje údaje zadávané počas nákupu, respektíve registrácie (fakturačné a prepravné informácie) zo strany Zákazníka, ID objednávky, dátum objednávky a zoznam objednaných prvkov, ich množstvo, cenu produktov, prepravné náklady a celkovú sumu na zaplatenie. Ak Zákazník svoju objednávku už zaslal Predajcovi, a zistí chybu v údajoch figurujúcich v potvrzdovacom maily, musí to v priebehu 1 dňa oznámiť Predajcovi, aby sa mohlo vyhnúť realizovaniu nežiadaných objednávok.

5.2. Zákazník je oslobodený od viazanosti ponuky, ak v rámci 48 hodín nedostane od Predajcu potvrdzujúci mail vzťahujúci sa na danú objednávku.

5.3. Tento potvrzdujúci mail zo strany Predajcu sa považuje za prijatite ponuky Zákazníka, čím vznikne platná zmluva medzi Predajcom a Zákazníkom.

5.4. Ak Zákazník svoju objednávku už zaslal Predajcovi, a zistí chybu v údajoch figurujúcich v potvrzdovacom maily, musí to v priebehu 1 dňa oznámiť Predajcovi, aby sa mohlo vyhnúť realizovaniu nežiadaných objednávok.

5.5. Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronickou formou, pre ktorú sú smerodajné podmienky stanovené zákonom č. CVIII. z roku 2001 (právny poriadok Maďarska) o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zmluva spadá pod pôsobnosť Nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) (právny poriadok Maďarska) o podrobných pravidlách zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a podnikom a berie do ohľadu nariadenia smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2011/83/EU o právach spotrebiteľa.

6. Ceny, vlastnosti, balenia produktov

6.1. Ceny produktov

Ceny figurujúce pri produktoch sú v každom prípade ceny obsahujúce DPH. Produkty, pri ktorých figuruje cena 0 alebo 0,01 (nula alebo nula celá nulajedna) Eur, sú v danej chvíli nedostupné. Objednávka takýchto produktov nie je platná, cena 0 alebo 0,01 eur sa nepovažuje za bezplatnú ponuku. Ceny uvedené v Eshope sú platné do ich odvolania alebo zmeny. Obrázky a skladové informácie uvedené na ploche Eshopu majú informatívny charakter, môžu sa líšiť od skutočnosti. Z dôsledku rýchlo sa meniacich skladových zásob sa môže stať, že napriek uvedenej informácie „skladom“, daný produkt v skutočnosti nie je skladom. Za takéto chyby nenesie Predajca žiadnu zodpovednosť, po zistení chyby okamžite informuje Zákazníka. V Eshope sa môžu vyskytnúť preklepy, teda aj chybné označenia ceny (najmä: desatinové preklepy, nákupná cena 1 Eur, atď.), za publikované údaje nenesie Predajca žiadnu zodpovednosť, vyhradzuje si právo, aby v prípade zle uvdených údajov neakceptoval objednávku a neuzatvorila zmluvu, respektíve, aby uzatvorenú zmluvu vypovedal vydaním oznámenia pred očakávanou realizáciou objednávky.

6.2. Balenie

Objednané výrobky sú Predajcom vždy posielané v diskrétne zabalenej zásielke, ktoré ani svojim výzorom, ani uvedeným odosielateľom nenaznačuje obsah zásielky. Osobné údaje Zákazníka sú zo strany Predajcu spracovávané dôverne, teda ani skutočnosť objednávky, ani údaje Zákazníka neposkytnej inej osobe (výnimku tvoria kuriérske spoločnosti) okrem Zákazníka (bližšie informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov).

6.3. Dôležité parametre výrobkov, rozmery

Veľkosť prádla distribuovaných v Eshope je odlišné od zvyknutých veľkosti na území Slovenska (spravidla sú väčšie), preto je výrazné odporúčané používať veľkostnú tabuľku umiestnenú na stránke vybraného prádla. Predajca výslovne žiada svojich Zákazníkov o výber správnej veľkosti, lebo výmena zakúpeného erotického prádla z hygienických dôvodov nie je možné v prípadle výberu nevhodnej veľkosti. Eshop distribuje produkty patriace do nasledujúcich skupiny produktov: erotické prádlo, intímna hygiena, erotické pomôcky, krémy, erotické spoločenské hry, kondómy, darčekové predmety, erotická kozmetika, atď. Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v Eshope sú určené osobám starším ako 18 rokov! Všetky produkty (najmä krémy, lubrikanty, oleje) skladujte mimo dosahu detí! Farebné odtiene niektorých produktov sa môžu líšiť pri zobrazení na počítači používateľa, od skutočnej farby daného produktu, teda za úplne zhodovanie farieb nenesie Predajca žiadnu zodpovednosť. 

7. Doručovanie zásielok

7.1

Predajca bežne dokáže realizovať objednávky v priebehu 1-2 pracovných dní, ak je daný výrobok skladom. Predajca snaží dodržať túto dodaciu lehotu, ale nenesie žiadnu zodpovednosť, ak vyššie uvedenú dodaciu lehotu nie je možné dodržať.  Pri prípadných meškaniach Predajca v každom prípade kontaktuje Zákazníka, a informuje ho o pravdepodobnom termíne realizovania.
Ako doručovaciu adresu vždy zadávajte takú adresu (napr.: adresu pracovného miesta), kde sa nepretržite zdržujete v pracovných dňoch medzi 8 a 18 hodinou, a viete balík prevziať. 
Zákazník je povinný prekontrolovať v termíne prevzatia zásielky bezvadnosť balíka, množstvo produktov a podpísať potvrdenie o prevzatí, ak zistí, že v súvislosti s produktom je všetko v poriadku. Ak sa zistí poškodenie balenia alebo produktu, Zákazník musí požiadať na mieste o spísanie protokolu o zistenej chybe. Produkt v poškodenom balení môže Zákazník preberať iba na vlastné riziko. Predajca nemôže prijať následnú reklamáciu na množstvo a kvalitu bez spísaného protokolu. Podpísaním potvrdenia o prevzatí totiž Zákazník uznáva, že prevzatý balík aj vzhľadom, aj svojim obsahom vyhovuje zadanej objednávke (obsah balenia je úplný, balenie a tovar je nepoškodený).
Ak je počas doručenia prevzatie zásielky neúspešné, o tejto skutočnosti dopravca ponechá oznámenie, následne  opakovane, maximálne dvakrát, pokúsi doručiť balík. Doručovanie balíkov sa koná v pracovných dňoch od 8 do 18 hodiny. Zákazník je povinný uviesť takú doručovaciu adresu, kde je v danom časovom intervale dostupný. Doručovaná zásielka je diskrétna, preto môžete ako adresu uviesť aj adresu pracoviska.

7.1.1.  Spôsoby doručenia

 •   Kuriérska spoločnosť GLS 
 •   GLS balíkomat
 •   Výdajné miesto Zásielkovňa
  Aktuálny cenník prepravných nákladov nájdete tu

    
 • 8. Spôsoby platby
 •   • Dobierka
 •  • Online platby kreditnou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Údaje o kreditnej karte nebudú zaslané obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion       Payment Zrt. je inštitúcia kontrolovaná Maďarskou Národnou Bankou, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013.
 •  • Online platby kreditnou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom OTP Simple. 

 •  
  9. Právo na odstúpenie
 • Aktuálne spôsoby platby nájdete tu

 • Podmienky uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na fyzické osoby, ktorí konajú mimo svojej profesie, samostatnej alebo obchodnej činnosti a zakúpi, objedná, dostane, používa, využíva tovar, a je adresátom ponuky, obchodnej komunikácie v súvislosti s tovarom (ďalej „Spotrebiteľ“).
 • Spotrebiteľ je v prípade uzatvorenej zmluvy smerujúcej na kúpu produktu oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote tridsiatich (30) dní od prevzatia 

 • a) produktu,

 • b) v prípade viacerych poskytnutých produktov od naposledy poskytnutého produktu,

 • c) v prípade produktu pozostávajúceho z viacerych položiek alebo kusov od naposledy poskytnutého kusu alebo položky,

 • d) v prípade potreby produkt poskytovať pravidelne v rámci vymedzeného časového intervalu od prvého poskytovania produktu Spotrebiteľovi alebo nim označenou treťou osobou, ktorá sa nezhoduje s doručovateľom.

 • Zákonom stanovenou povinnosťou Predajcu sú 14 kalendárnych dní, ale na rozdiel od toho Predajca zabezpečuje 30 kalendárnych dní Spotrebiteľovi na to, aby svoje právo na odstúpenie uplatnil.
 • Spotrebiteľ má nárok na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy aj v čase medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia. 
 • 9.1. Proces uplatňovania práva na odstúpenie
 • Ak Spotrebiteľ má v úmysle uplatniť svoje právo na odstupenie, svoje vyhlásenie obsahujúce jednoznačný zámer na odstúpenie dostať k Predajcovi (napríklad poštou, faxom alebo správou poslanou elektronicky) pri používaní niektorých z kontaktov uvedených v bode č. 1 týchto VOP. Na tento účel môže Spotrebiteľ využiť aj vzor Formulára na odstúpenie, ktorý je dostupný cez tento odkaz. Spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie uplatňuje v rámci stanovenej lehoty, ak pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty pošle Predajcovi formulár na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ musí dokázať, že svoje právo na odstúpenie uplatňuje v súlade s nariadeniami stanovenými v bode č. 10. 
 • V prípade uplatnenia odstúpenia v písomnej forme, odstúpenie sa berie ako uplatnené v rámci stanovenej lehoty, ak Spotrebiteľ svoje oznámenie o odstúpení pošle Predajcovi v rámci 30 kalendárnych dní (môže to byť aj 30. kalendárny deň). 
 • Z ohľadu vypočítania dodržania lehoty na odstúpenie pre Predajcu je v prípade podávania oznámenia poštovou cestou smerodajným dátum podania na pošte, v prípade oznámenia vykonaného mailom a faxom termín zaslania daného mailu a faxu. Je potrebné, aby zásielku Spotrebiteľ podal na pošte ako doporučený list, len týmto pádom je možné dôveryhodne dokázať termín podávania. 
 • V prípade prvezatia oznámenia Spotrebiteľa, Predajca neodkladne potrvdí Spotrebiteľovi doručenie oznámenia o odstúpení. 
 • V prípade odstúpenia Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 30 dní od podania svojho oznámenia o odstúpení vrátiť Predajcovi objednaný tovar na adresu uvedenú v bode č. 1. Lehota sa berie za dodržanú, ak Spotrebiteľ pred uplynutím 30 dňovej lehoty pošle produkt (podá na pošte alebo odovzdá nim vybranému kuriérovi).
 • Náklady v súvislosti s vrátením tovaru na adresu Predajcu znáša Spotrebiteľ. Predajca nemá možnosť na prevzatie balíkov zaslaných na dobierku. Okrem nákladov spojených s vrátením tovaru Spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením žiadnym iným platobným povinnostiam nepodlieha.
 • V prípade ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní od prevzatia odstupného oznámenia Predajca vráti všetky Spotrebiteľom vykonané protiplnenia, do čoho sa započítavajú aj prepravné (doručenie Spotrebiteľovi) náklady, výnimku tvoria tie nadbytočné náklady, ktoré vznikli z dôvodu, že Spotrebiteľ si vybral iný spôsob prepravy ako je najlacnejší, Predajcom ponúknutý spôsob prepravy. Predajca je oprvánený zadržať platbu až dovtedy, kým neobdrží vrátený produkt, alebo Spotrebiteľ dôveryhodne nepreukáže jeho poslanie: Predajca berie do ohľadu skorší dátum.
 • Pri vrátení financií Predajca používa spôsob platby, ktorý sa zhoduje s pôvodne používaným spôsobom platby, výnimkou je, ak Spotrebiteľ výslovne súhlasí s používaním iného spôsobu platby; s používaním tohto spôsobu vrátenia finančnej čiastky Spotrebiteľovi nevzniknú žiadne nadbitočné náklady.
 • Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty produktu iba v tom prípade, ak sa jedná o také zníženie hodnoty produktu, ktorého dôvodom je používanie produktu nad rámec zistenia charakteru, vlastností a funkcií produktu.
 • 9.2. Spotrebiteľ nemá nárok na odstúpenie
 • V prípade tak zabalených produktov, ktoré nie je možné po prevzatí a následnom otvorení vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov (napr. erotické pomôcky, kozmetické výrobky, krémy, masážne oleje). Nie je možné vyžadovať prijatie späť takýchto produktov, ak priame ochranné balenie je už Spotrebiteľom otvorené, a/alebo začal bežné používanie pomôcky, lebo v tomto prípade už nie je možné vylúčiť, že daný produkt už bol v kontakte s ľudským telom a telesnými tekutinami, respektíve baktériami, tým pádom nie je možné zaručiť bezvadnú kvalitu produktu z hygienického a zdravotného hľadiska.
 • V prípade týchto produktov má Spotrebiteľ nárok na odstúpenie iba v prípade, ak balenie takéhoto produktu ešte neotvoril.
 • Ak máte akékoľvek otázky ohľadom uplatnenia práva na odstúpenie, kontaktujte našu zákaznícku linku na niektorých z kontaktov uvedených na začiatku VOP a požiadajte o podrobnejšie informácie.
 • 10. Záruka na bežný tovar
 • 10.1 Záruka na časť produktu
 • V prípade vadného plnenia Predajcu, je Zákazník oprávnený uplatniť voči Predajcovi záruku na vadné plnenie.
 • V prípade spotrebiteľskej zmluvy je Zákazník oprávnený uplatniť záruku na časť produktu v rámci 2 ročnej premlačej doby od termínu prevzatia na také vady, ktoré existovali už aj v termíne prevzatia. Po uplynutí dvojročnej lehoty nie je možné zo strany Zákazníka uplatniť záruku na časť produktu.
 • V prípade zmluvy, ktorá nebola uzavretá so Spotrebiteľom, oprávnená osoba môže svoje právo záruky na časť produktu uplatniť v rámci 1 ročnej premlčacej doby. 
 • Zákazník – podľa svojho výberu – môže zvoliť opravu alebo výmenu, výnimkou je, ak plnenie Zákazníkom zvoleného spôsobu riešenia je nemožné, alebo ak by v porovnaní s iným spôsobom riešenia by plnenie znamenalo Predajcovi neprimerane vyššie náklady. Ak o opravu alebo o výmenu Zákazník nepožiada, respektíve nemôže požiadať, môže žiadať o dodanie pomerného protiplnenia, alebo vadu môže aj Zákazník opraviť respektíve dať opraviť inou osobou na náklady Predajcu alebo – v poslednom rade – môže odstúpiť aj od zmluvy. V prípade bezvýznamnej vady odstúpenie nie je možné.
 • Zákazník je oprávnený zmeniť vybraný spôsob riešenia záruky na časť produktu na iný spôsob, ale náklady, ktoré vznikli z dôvodu zmeny spôsobu riešenia musí znášať Zákazník. Výnimkou je, ak zmena bola odôvodnená, alebo na zmenu dal dôvod Predajca.
 • Zákazník musí po zistení vady neodkladne, ale najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia vady informovať Predajcu. 
 • Zákazník môže nárok záruky na časť produktu uplatniť priamo voči Predajcovi. 
 • Uplatnenie záruky na časť produktu v rámci šiestich mesiacov od dátumu zmluvného plnenianie nie je viazaná k inej podmienke ako je uvedenie chyby, ak Zákazník preukáže, že produkt nakupoval od Predajcu (preukázaním faktúry alebo kópií faktúry). Predajca je oslobodený spod záruky iba v prípade ak túto skutočnosť vyvráti, čiže ak dokáže, že vada produktu vznikla po odovzdaní Zákazníkovi. Ak Predajca vie dokázať, že dôvod vzniku vady je možné pripísať Zákazníkovi, nemusí uznať Zákazníkovi záruku na časť produktu. Po uplynutí šiestich mesiacov od zmluvného plnenie je už Zákazník povinný dokázať, že Zákazníkom zistená vada už existovala aj v termíne zmluvného plnenia.
 • Ak Zákazník si uplatňuje záruku na časť produktu – z ohľadu uvedenej vady – na úplne oddeliteľnú súčasť od produktu, záruka na časť produktu sa neberie ako uplatnená na ostatné časti produktu. 
 • 10.2. Záruka na produkt
 • V prípade závady produktu (hnuteľnej veci) Zákazník považovaný za Spotrebiteľa – na základe jeho rozhodnutia – môže uplatniť právo uvedené v bode 10.1. alebo záruku na produkt.
 • Spotrebiteľ ale nemá právo, aby za tú istú vadu naraz, priebežne uplatnil záruku na časť produktu a aj záruku na produkt. V prípade uznanej záruky na produkt ale je Spotrebiteľ oprávnený uplatniť si záruku na časť produktu vzťahujúcu sa na vymenený produkt, respektíve na jeho opravenú časť.
 • Ako riešenie v prípade uplatnenia záruky na produkt Spotrebiteľ môže jedine požiadať o opravu alebo výmenu produktu, teda nemôže požiadať o finančnú nápravu, poskytnutie zľavy a odstúpenie, lebo medzi výrobcom a spotrebiteľom nevznikol zmluvný vzťah, chýba zmluva. V prípade nároku na uplatnenie záruky na produkt musí vadu produktu dokázať Spotrebiteľ. 
 • Produkt sa považuje za vadný, ak nevyhovuje požiadavkam na kvalitu platnými v momente uvedenia produktu na trh, alebo, ak produkt nedisponuje vlastnosťami uvedenými vo výrobcom vydaným popise produktu.
 • Spotrebiteľ môže nárok záruky na produkt uplatniť v rámci dvojročnej lehoty od uvedenia daného produktu na trh. Po uplynutí danej lehoty toto právo zanikne. Po zistení vady musí Spotrebiteľ výrobcovi bezodkladne zistenú vadu nahlási. Vada nahlásená v rámci dvojmesačnej lehoty od zistenia vady sa berie ako bezodkladne nahlásená. Za škody, ktoré vznikli z dôsledku nahlásenia s odkladom nesie zodpovednosť Spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ môže v prípade hnuteľnej veci právo o záruku na produkt uplatniť voči výrobcovi alebo distribútorovi (Predajca).
 • V zmysle Občianskeho zákonníka sa za výrobcu považuje aj producent a aj distribútor produktu.
 • Producent, distribútor (Predajca) je oslobodený od záruky na produkt iba v prípade, ak viete dokázať, že:
 •    
   • daný výrobok nebol produktovaný, respektíve distribuovaný v rámci svojej obchodnej činnosti, alebo

 •     • vadu podľa aktuálneho stavu vedy a techniky nebolo možné vo chvíli zavedenia na trh zistiť, alebo

 •     • ak vada pochádza z dôvodu uplatnenia zákonom a inými predpismi stanovenými podmienkami.
 • Postačujúce je, ak producent, distribútor (Predajca) potrvdí jednu z uvedených dôvodov.
 • 11. Záruka na motorom vybavený tovar a tovar vyššej hodnoty
 • Predpisy ohľadom povinnej záruky vzťahujúcej sa na spotrebný tovar obsahuje Nariadenie vlády Maďarska o zákonnej záruke na niektoré spotrebné tovary č. 151/2003. (IX.22.). Rozsah nariadenia sa vzťahuje iba na tovar, ktorý figuruje v zozname prílohy nariadenia a je predávaný v rámci spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na území Maďarska.
 • Na produkty vybavené motorčekom a erotický nábytok poskytujeme nasledujúcu záruku:

 • ,1 rokposkytujeme záruku 30 Eur a nižšia ako 300 Eur     • ak je jednotková predajná cena vyššia ako

 • ,2 roky poskytujeme záruku 300 Eur a nižšia ako 750 Eur    • ak je jednotková predajná cena vyššia ako
 •     • ak je jednotková predajná cena vyššia ako 750 Eur, poskytujeme záruku 3 roky
 • Záruka na motorom vybavené produkty a produkty vyššej hodnoty sa nedotýka práva Zákazníka na záruku na bežný tovar.
 • Dňom začatia záruky je termín uvedenia produktu prevádzky, ktorý sa zhoduje s dátumom plnenia faktúry vystavenej zákazníkovi. Táto zmluva sa považuje aj za záručný list produktu.
 • Na vadu sa nevzťahuje záruka, ak jej dôvod vznikol po odovzdaní produktu Spotrebiteľovi, teda napríklad ak dôvodom vady  je
 • nesprávne uvedenie do prevádzky (výnimkou je, ak uvedenie do prevádzky vykonal Predajca alebo jeho zástupca, alebo ak dôvodom nesprávneho uvedenia do prevádzky je chyba v návode na používanie produktu)
 • nesprávna manipulácia s produktom, ignorovanie návodu na používanie
 • nesprávne skladovanie, nesprávne narábanie, poškodzovanie
 • živelná pohroma, prírodná katastrofa.
 • V prípade vady spadajúcej pod záruku Spotrebiteľ má nárok
 • -v prvom rade – podľa vlastného rozhodnutia – na opravu alebo výmenu, výnimkou je, ak plnenie Zákazníkom zvoleného spôsobu riešenia záruky je nemožné, alebo ak - v porovnaní s iným spôsobom riešenia - by plnenie znamenalo Predajcovi neprimerane vyššie náklady, pri braní do ohľadu hodnotu produktu predstavovanú v bezvadnom stave, váhu porušenia zmluvy a škodu vzniknutú Spotrebiteľovi uznaním záruky.
 • -ak Predajca nezaručil výmenu alebo opravu, v rámci lehoty vyhovujúcej danému záväzku, nevie jej vyhovieť z dôvodu šetrenia záujmov Spotrebiteľa, alebo ak jeho nárok na výmenu opravu zanikol, Spotrebiteľ – podľa vlastného výberu – môže požiadať o vrátenie pomernej časti kúpnej ceny, môže sám opraviť alebo dať opraviť inou osobou na náklady Predajcu, alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade bezvýznamnej vady odstúpenie nie je možné. 
 • Opravu alebo výmenu je potrebné vykonať v rámci primeranej lehoty – braním do ohľadu vlastnosti produktu a Spotrebiteľom očakávateľných funkciách – pri ochrane záujmov Spotrebiteľa. Predajca sa musí usilovať o to, aby opravu alebo výmenu vykonal maximálne v rámci pätnásť dňovej lehoty.
 • V prípade opravy je možné do produktu zabudovať iba nový náhradný diel.
 • Do záručnej doby sa nezapočítava tá časť doby opravy, počas ktorej Spotrebiteľ nevedel daný produkt používať za svojim účelom. Záručná doba v prípade výmeny produktu alebo časti produktu (oprava) na vymenený (opravený) produkt (časť produktu), a z ohľadu vady vzniknutej z dôvodu opravy začína plynúť od začiatku. 
 • Náklady, ktoré vznikli z dôvodu plnenia záručného záväzku znáša Predajca.
 • Spotrebiteľ ale nie je oprávnený, aby na tú istú vadu naraz, súčasne uplatnil záruku na bežný tovar a záruku na motorom vybavený tovar a tovar vyššej hodnoty. Nezávisiac od tohto obmedzenia Spotrebiteľ má nárok využiť záruku na motorom vybavený tovar a tovar vyššej hodnoty nezávisiac od oprávnení vymedzených v bodoch 10.1. a 10.2.
 • Uplatnenie záruky

 • Zákazník môže svoj nároku na uplatnenie záruky na bežný tovar alebo na motorčekom vybavený tovar alebo tovar vyššej hodonty ohľadom zakúpených produktov podať osobne na adrese prevádzky Predajcu, formou e-mailu alebo telefonicky.
 • http://webshoplog.hu/formular_sk.pdf
   Webshop Logisztika Kft.Názov:

 •  1097 Budapest Ecseri út 14-16.Adresa prevádzky:

 • info@erotickashow.skMailová adresa:
 • Bližšie informácie ohľadom vrátenia tovaru a potvrdenia zmluvy nájdete tu:
 • Ak produkt označený za vadný nevykazuje danú vadu a počas kontroly nevykazuje ani inú vadu, Predajca nepodlieha žiadnej povinnosti ohľadom záruky, výrobok nevymieňa a nevracia ani nákupnu cenu. Zároveň je ale Zákazník oprávnený žiadať o opakované doručenie daného produktu na vlastné náklady.
 • Ako zákazník môžete sa obrátiť v prípade alternatívnych riešení sporov na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podať návrh na alternatívne riešenie sporov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov nájdete tu:  https://www.soi.sk/
 • 12. Obmedzenie ručenia
 • Nákup prostredníctvom Eshopu predpokladá poznanie a prijatie internetom stanovených možností a bariér zo strany Zákazníka, najmä na technický výkon a možné chyby.
 • Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za skutočnosti uvedené v nasledujúcich bodoch, čokoľvek bolo ich dôvodom:
 •     
  • Náhodná zmena, nedorazenie údajov posielaných a/alebo prijatých prostredníctvom internetu.

 •     • Akékoľvek vadné fungovanie internetovej siete, ktoré zabraňuje bezproblémovému chodu Eshopu a nakupovanie.

 •     • Akákoľvek porucha prijímacích prístrojov na komunikačných linkách.

 •     • Strata akýchkoľvek údajov a listov – nezávisiac od toho, či to bolo poslané písomnou alebo elektronickou formou – ktoré neboli podávané doporučene.

 •     • Nesprávny chod akéhokoľvek softvéru.
 •     • Dôsledky akejkoľvek programovej chyby, mimoriadnej udalosti, alebo technickej poruchy.
 • Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť, za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, ktorá vznikla v dôsledku pripojenia sa na Eshop alebo prezerania Eshopu.
 • Zákazník nesie zodpovednosť za škody z dôvodu uvedenia, respektíve zverejnenia osobných údajov inej osoby. V takomto prípade Predajca poskytne všetku pomoc príslušným orgánom vo veci zistenia identity osoby konajúcej protiprávne. 
 • Verejné komunikačné kanály, ktoré sú súčasťou Eshopu (napísať hodnotenie produktov), každý Zákazník používa na vlastnú zodpovednosť. Eshop nie je automaticky moderovaný, ale ak Predajca dostane upozornenie, oznámenie alebo iným spôsobom sa dostane na jeho vedomie protiprávne alebo protizáujmové konanie, Predajca je oprávnený bez odôvodnenia trvalo alebo na určitú dobu odstrániť ktorýkoľvek obsah, alebo jeho časť. V prípade opakovaného alebo vážneho protiprávneho konania Predajca je oprávnený Zákazníka definitívne vylúčiť z používania stránky, vrátane aj vymazania registrácie.
 • 13. Autorské právo
 • Autorské práva všetkych obsahov figurujúcich na Eshope (texty, (články, popisy produktov, informácie, tieto VOP, atď.) obrázky, ilustrácie, iné informácie alebo údaje) patria Predajcovi, a to bez časového a priestorového obmedzenia. Predovšetkým je zakázané, aby bol obsah stiahnutý z Eshopu používaný na iné účely ako je nákup cez Eshop, prepracovaný, kopírovaný, atď. V prípade porušenia autorských práv Predajcu alebo porušením tejto zmluvy, Predajca okamžite začne právne konanie voči osobe konajúcej protiprávne. Používaním Eshopu Zákazník súhlasí s tým, že kopírovanie alebo používanie obsahu Eshopu iným účelom, ako je to tu určené, sa považuje za protiprávne konanie (porušenie týchto VOP), aj v prípade, ak sa náhodou na daný obsah nespadá pod ochranu autorských práv.  Zákazník súhlasí s tým, že v prípade každého takéhoto protiprávneho konania je povinný prevádzkovateľovi Eshopu bez potreby dokazovania zaplatiť odškodné, ktorého minimálna hodnota je 150 EUR.
 • Predajca si vyhradzuje právo, aby podal návrh na súdne alebo úradné konanie voči každej osobe, ktorá používaním Eshopu (vrátane nákupu) koná protiprávne, respektíve o to pokúša. Eshop nezodpovedá za žiadne protiprávne konanie tretej osoby, ktoré je vykonané na úkor niektorého spotrebiteľa alebo Zákazníka.
 • V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania súvisiaceho so stránkou alebo s jej používaním, alebo porušením záujmov Predajcu je Predajca oprávnený registráciu Zákazníka okamžite zablokovať, osobné a iné jeho údaje aj s registráciou vymazať. Údaje je možné aj naďalej spracovávať na účely procesu v súvislosti s protiprávnym konaním a porušením záujmov. O vyššie uvedených krokoch Predajca nemusí Zákazníka infomovať. 
 • Internetový odkaz smerujúci na Eshop je voľne umiestniteľný. Predajca je ale oprávnený žiadať o jeho bezdôvodné zrušenie.
 • Zobrazenie Eshopu, alebo jeho ktorejkoľvek časti na inej domaine, napríklad ako zarámovaná aplikácia – ako časť vlastnej stránky – je možné výlučne v prípade predchádzajúcej písomnej dohody. 
 • Webová stránka, na ktorej je umiestnený odkaz smerujúci na Eshop, nesmie mať dojem, že Predajca odporúča, podporuje nákup alebo využívanie danou stránkou ponúkané služby alebo distribuované produkty. 
 • Odkazujúca stránka nesmie uvádzať nepravdivé informácie o právnom vzťahu medzi odkazujúcou stránkou,  Predajcom a Eshopom. Eshop urobí potrebné kroky pri používaní každého odkazu smerujúceho naň, ktorý poškodzuje meno a záujmy Predajcu, Eshopu. 
 • Niektoré služby Eshopu umiestnia na počítači Spotrebiteľa jedinečné identifikačné prvky, tzv. cookie. Cookie slúžia výlučne na uľachčenie identifikácie spotrebiteľov, na iné účely ich prevádzkovateľ nevyužíva. Blokovanie prijímania cookies nezabraňuje využívanie služieb Eshopu.
 • 14. Ochrana osobných údajov
 • Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov. 
 • 15. Riešenie sťažností
 • Adresa, telefónne číslo a korešpondenčná adresa uvedená v 1. bode ako kontakt Zákazníckej linky Eshopu sa zhoduje s kontaktmi používanými na podávanie a riešenie sťažností. 
 • Zákazník môže svoju sťažnosť podať ústne alebo písomne na Zákazníckej linke.
 • Ústne podanú sťažnosť Predajca okamžite preverí a podľa potreby vykoná nápravu. Ak Zákazník nesúhlasí s riešením stažnosti, Predajca okamžite spíše o sťažnosti a svojom stanovisku protokol, ktorého kópiu odovzdá Zákazníkovi. Ak okamžité prešetrenie sťažnosti nie je možné, Predajca okamžite spíše o sťažnosti protokol, ktorého kópiu odovzdá Zákazníkovi, v inom prípade koná podľa pravidiel vzťahujúcich sa na písomne podávané sťažnosti.
 • Ak sa sťažnosť podáva cez telefón alebo inú elektronickú komunikačnú službu, Predajca pošle kópiu protokolu Zákazníkovi najneskôr spolu s odpoveďou na podávanú sťažnosť.
 • V každom inom prípade koná Predajca podľa pravidiel vzťahujúcich sa na písomne podávané sťažnosti. 
 • V prípade telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou podávanú sťažnosť Predajca označí jedinečným identifikačným znakom, ktorý uľachčí následné vyhľadávanie sťažnosti. 
 • Na písomne podávanú sťažnosť Predajca odpovie v rámci 30 dňovej lehoty. 
 • V prípade odmietnutia sťažnosti Predajca informuje Zákazníka o dôvode odmietnutia. 
 • 15.1. Iné možnosti uplatnenia práv
 • Ak spotrebiteľský spor vzniknutý medzi Predajcom a Zákazníkom sa nedá vysporiadať rokovaniami vykonávanými s Predajcom, Zákazník, považovaný za spotrebiteľa, sa môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, a môže podať návrh na alternatívne riešenie sporov, respektíve Zákazník má právo využiť niektorú z nasledujúcich možností:
 • a) Obrátiť sa na spotrebiteľské združenie

 • Ak Zákazník zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou na príslušné spotrebiteľské združenie. Po vyhodnotení sťažnosti sa o vykonaní spotrebiteľského konania rozhodne daný úrad. Zákazník môže vyhľadať príslušné spotrebiteľské združenie pomocou nasledujúceho odkazu.
 • Zoznam spotrebiteľských združení: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/spotrebitelske-zdruzenia/zoznam-spotrebitelskych-zdruzeni
 • b) Riešiť spotrebiteľské spory cez online platformu Európskej únie:

 • https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 • V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa online uzavretej kúpno-predajnej zmluvy je umožnené, aby Spotrebitelia riešili aj cezhraničný spor týkajúci sa nákupu elektronickou formou, a to zadaním elektronickej sťažnosti, ktorú je možné zadať cez online platformu, ktorá je dostupná cez vyššie uvedný odkaz.
 • K tomu nie je potrebné urobiť nič iné, len aby Spotrebiteľ vykonal na online platforme dostupnej cez vyššie uvedený odkaz registráciu, úplne vyplnil formulár, následne to cez platformu poslal orgánu. Týmto spôsobom môžu spotrebitelia napriek vzdialenosti svoje práva jednoducho uplatniť. 
 • c) Podať návrh na alternatívne riešenie sporov
 • Kontakt Slovenskej obchodnej inšpekcie pre alternatívne riešenie sporov: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • V prípade ak Predajca odmietne sťažnosť Zákazníka, Zákazník je oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu: podmienkou začatia konania je, aby sa Zákazník pokúsil vysporiadanie sporu priamo s Predajcom.

 • Do rozsahu činnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie patrí mimosúdne, alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou Slovenskej obchodnej inšpekcie je, aby pokúsil o vytvorenie dohody medzi Predajcom a Spotrebiteľom za účelom vyriešenia spotrebiteľského sporu. 
 • Slovenská obchodná inšpekcia začne konať na základe spotrebiteľom podávaný návrh. Návrh na alternatívne riešenie sporov je potrebné podať na ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 • Slovenská obchodná inšpekcia:

 • Sídlo Slovenskej obchodnej inšpekcie:

 • Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27

 • Doručovacia adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27

 • Telefónne číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41
 • Fax: +421 (0)2/53 41 49 96

 • Predajca je počas trvania alternatívneho riešenia sporu povinný spolupracovať.  
 • Na základe zákona a pravidiel vzťahujúcich sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu sa považuje za Spotrebiteľa každá nezisková organizácia, cirkev, obytný dom, bytové družstvo, mikro-, malý- a stredný podnik, ktorý si zakúpi, objedná, dostáva, používa, využíva, alebo je adresátom hospodárskej komunikácie, ponuky v súvislosti s tovarom.
 • d) Podať návrh na začatie súdneho konania
 • Zákazník je oprávnený svoju pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského sporu uplatniť pred súdom v rámci občianskoprávneho konania na základe ustanovenia Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku. 
 • Posledná zmena : 01.09.2023